สิงคโปร์

สิงคโปร์จะผ่อนคลายกฎระเบียบการเดินทางที่เข้มงวดของ Covid-19 สำหรับนักท่องเที่ยวบางส่วนในปลายเดือนตุลาคมนี้ ประเทศเกาะได้ประกาศว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 18 ตุลาคม นักเดินทางจาก UK,USA, แคนาดา, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, อิตาลี ,เนเธอร์แลนด์ และสเปน สามารถเยี่ยมชมสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน เกาหลีใต้จะเข้าร่วมรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุมัติด้วย จุดหมายปลายทางเที่ยวด้วยกันได้เพิ่มเข้าไปในโครงการ Vaccinated Travel Lane ของสิงคโปร์ ซึ่งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมที่มีภูมิคุ้มกันครบถ้วนสามารถสมัครเพื่อเดินทางไปยังศูนย์กลางธุรกิจในเอเชียเพื่อการท่องเที่ยวได้

Read More