อินเดีย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อินเดีย โดยเริ่มด้วยการให้วีซ่านักท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำและผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินปกติตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ระงับเที่ยวบินเที่ยวด้วยกันระหว่างประเทศทั้งหมดในเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กระทรวงมหาดไทยของสหภาพได้ประกาศว่าด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดด้านวีซ่าและการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเริ่มคลี่คลายลงตามสถานการณ์การระบาดโดยรวมในปัจจุบัน หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ มากมาย กระทรวงฯ ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มให้วีซ่านักท่องเที่ยวใหม่แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาอินเดียผ่านเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถ้อยแถลงของกระทรวงมหาดไทย ระบุ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่อินเดียด้วยเที่ยวบินอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินเช่าเหมาลำจะสามารถทำได้โดยมีผลตั้งแต่วันที่

Read More
อินเดีย

อินเดียเตรียมเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง พร้อมผ่อนคลายข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิด ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป ประเทศจะมอบวีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวด้วยกันให้กับนักเดินทางที่เดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ สิ่งอำนวยความสะดวกจะขยายไปถึงผู้ที่เดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงอินเดียในวันศุกร์จะเดินทางเข้าประเทศเป็นรายแรกภายใน 19 เดือน ไม่มีการออกวีซ่านักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีปิดพรมแดนของประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัส ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วีซ่าสำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศบางส่วนได้รับการคืนสถานะแล้ว หลายประเทศเริ่มเปิดโครงการให้เที่ยวด้วยกันภายในประเทศแล้วเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศของตนเองให้มากๆ ประเทศนี้มีการบันทึกการติดเชื้อในเชิงบวกประมาณ 20,000 รายต่อวัน ลดลงจากยอดสูงสุดที่ 400,000 รายต่อวันในช่วงคลื่นลูกที่สองที่กวาดล้างอินเดียในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ประชากรมากกว่า

Read More